Μπορούμε
και το κάνουμε
για εσάς.

Δίνουμε λύση
στο πρόβλημα σας 
προσφέροντας
τις χαμηλότερες
τιμές της αγοράς.

Απεντόμωση

Απολύμανση
Τιμές

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Απεντόμωση για κατσαρίδες με χρήση τζελ 

Απο 30€ + φπα

Κατοικίες
έως 100 τ.μ.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Απεντόμωση κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας

35€ + φπα

Ταυτόχρονη
απεντόμωση
στα διαμερίσματα

12€+φπα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Απεντόμωση
επαγγελματικού
χώρου με έκδοση
πιστοποιητικού

40€ + φπα

Επαγγελματικοί
χώροι έως 100 τ.μ.