Η εταιρεία μας εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα προϊόντα της Αγγλικής εταιρείας TAS http://www.tomorrowsairsolutions.co.uk/success-for-solotherm-system-in-greece Ύστερα από μία περίοδο δοκιμών στην Αγγλία και στην Ελλάδα, το σύστημα μας που αφορά τη θερμική μέθοδο ήδη δίνει λύσεις εκεί που η παραδοσιακές μέθοδοι καταπολέμησης φαίνονται ανεπαρκής.